Miễn phí khóa học Bộ công cụ quản trị dành cho tổ chức phi lợi nhuận

của Phạm Anh Quang

bộ công cụ quản trị dành cho các tổ chức phi lợi nhuận

ĐĂNG KÝ HỌC MIỄN PHÍ 100%

Bạn sẽ học được gì

 • Am hiểu về những bộ công cụ dùng trong quản trị
 • Thấu hiểu quyền, nhiệm vụ và nghĩa vụ của các cấp trong công ty
 • Khả năng vận hàng các hoạt động hiệu quả và chuyên nghiệp
 • Có thể thành lập Hội đồng quản trị và Hội đồng cố vấn

Giới thiệu khóa học

Nếu bạn đang hoạt động trong tổ chức phi lợi nhuận? Và bạn đang nắm giữ những vị trí trong tổ chức như:

 • Giám đốc điều hành
 • Các thành viên trong Hội đồng quản trị
 • Các quản lý cấp cao
 • Các nhà lãnh đạo tiềm năng

Hoặc đơn giản chỉ là bạn đam mê với các hoạt động của các tổ chức phi lợi nhuận

Và bạn có những câu hỏi như:

 • Thấu hiểu tường tận về kỹ thuật và tiêu chuẩn dựng phim
 • Tổ chức của chúng tôi có nên đăng ký hay không?
 • Hội đồng quản trị có thể hỗ trợ quản lý hoạt động của tổ chức ra sao?
 • Bằng cách nào chúng tôi có thể cải thiện hiệu quả của Hội đồng quản trị?
 • Vai trò của Giám đốc điều hành và các quản lý cấp cao là gì?
 • Điều lệ, quy tắc và chính sách là gì?

Để tìm câu trả lời hãy nhanh chóng đăng ký tham gia ngay khóa học Bộ công cụ quản trị dành cho tổ chức phi lợi nhuận được hướng dẫn chuyên sâu và chi tiết bởi Trung tâm cộng đồng LIN.

Nội dung chính của khóa học:

 • Giới thiệu về công tác quản trị
 • Tuân thủ các quy định pháp luật đối với tổ chức
 • Vai trò của cán bộ quản lý và Hội đồng quản trị
 • Các hình thức tự điều chỉnh
 • Thành lập Hội đồng quản trị hay Hội đồng cố vấn
 • Tổng kết nội dung

Lợi ích sau khóa học:

 • Thấu hiểu về các công cụ quản trị
 • Hiểu nhiệm vụ và quyền lợi từ nhân viên đến cấp quản trị
 • Biết quản trị và vận hành các hoạt động hiệu quả và chuyên nghiệp
 • Có thể thành lập Hội đồng quản trị và Hội đồng cố vấn

Nội dung khóa học

Phần 1: Giới thiệu về công tác quản trị

Bài 0: Thông tin học viên

Bài 1: Giới thiệu về Bộ công cụ Quản trị

Bài 2: Quản trị là gì và Tại sao công tác này lại quan trọng

Bài 3: Phỏng vấn tổ chức phi lợi nhuận

Bài 4: Ngộ nhận và Sự thật về công tác quản trị

Trắc nghiệm phần 1

Phần 2: Tuân thủ pháp luật

Bài 5: Đăng ký tổ chức phi lợi nhuận

Bài 6: Quy định pháp luật dành cho tổ chức phi lợi nhuận

Trắc nghiệm phần 2

Bài tập phần 2

Phần 3: Vai trò của cán bộ quản lý và hội đồng quản trị

Bài 7: Giám đốc điều hành

Bài 8: Vai trò của Quản lý cấp cao trong Quản trị

Bài 9: Vai trò của Hội đồng quản trị trong công tác quản trị

Bài 10: So sánh vai trò của Giám đốc điều hành và Hội đồng quản trị

Trắc nghiệm phần 3

Bài tập phần 3

Phần 4: Các hình thức tự điều chỉnh khác

Bài 11: Điều lệ và Bộ quy tắc

Bài 12: Chính sách

Bài 13: Bộ quy tắc Quản trị và Ứng xử tốt

Trắc nghiệm phần 4

Bài tập phần 4

Phần 5: Thành lập hội đồng quản trị hay hội đồng cố vấn

Bài 14: Lợi ích của Hội đồng quản trị

Bài 15: Quy mô, cơ cấu và thành phần của Hội đồng quản trị

Bài 16: Trách nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị

Bài 17: Bản mô tả công việc của thành viên Hội đồng quản trị

Bài 18: Tuyển dụng thành viên Hội đồng quản trị

Bài 19: Các cuộc họp Hội đồng quản trị hiệu quả

Bài 20: Hội đồng cố vấn

Trắc nghiệm phần 5

Bài tập phần 5

Phần 6: Kết luận

Bài 21: Chúc mừng

Công cụ tự đánh giá

Toàn bộ bài giảng

Lượng giá cuối khóa học

Thông tin giảng viên

Trung tâm cộng đồng LIN

Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng LIN (LIN) là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận của Việt Nam trực thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam.

Sứ mệnh của LIN là cung cấp các dịch vụ hỗ trợ cho các tổ chức PLN địa phương, các tình nguyện viên chuyên môn và các nhà tài trợ, những người cam kết xây dựng cộng đồng vững mạnh.

Tầm nhìn của LIN là trở thành một cộng đồng vững mạnh mà ở đó, tất cả mọi người đều được tôn trọng và hỗ trợ để tiếp cận các cơ hội một cách bình đẳng.

ĐĂNG KÝ HỌC MIỄN PHÍ 100%

Có thể bạn sẽ cần:

Đánh giá khóa học Bán hàng Facebook chuyên nghiệp trên Unica

Tự học Ukulele – Đệm hát tự tin sau 24h – Khóa học miễn phí 100%

Khóa học Make up theo phong cách cùng Tina Lê – Miễn phí 100%

Bài viết liên quan

Để lại bình luận